Vil gjøre det tryggere og hyggeligere på Retiro

Denne nyheten er hentet fra Romsdals Budstikke og skrevet av Bjørg Irene Hovde. Foto er tatt av Bjørn Brunvoll.

Vi i Friluft AS har levert to nye fellesgriller ved badestranda på Retiro i Molde. Ole Bertil Tingvoll, som er klimarådgiver i stab for samfunnsutvikling i Molde, er full av lovord om nyanskaffelsene.

Ole Bertil Tingvoll ved en av de nye grillene på Retiro.
Ole Bertil Tingvoll ved en av de nye grillene på Retiro.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

– Det handler først og fremt om å få ned bruk av engangsgriller, som bådebidrar til forsøpling og skaper brannfare. I tillegg gir disse nye grillene en mye bedre grillopplevelse, sier Tingvoll.

Alle kan bruke de nye grillene på Retiro. Det er bare å følge anbefalingene.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Han forteller at denne typen griller har vært i bruk på campus ved Høgskolen i Molde en periode, og at det bare er gode skussmål som har kommet på denne grilltypen.

– Den er laget for norske forhold og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. De skal være veldig gode, forklarer Tingvoll.

De som vil bruke grillene tar meg eget grillkull og grillvæske. Rester avgrillkullet samles i en underjordisk beholder under den fastmonterte grillen.

– Det folk trenger å gjøre, er å rengjøre med en stålbørst som henger fast igrillen, etter at de er ferdige.

Stålbørsta brukes etter grillingen. Rester av grillkull samles opp i underjordiske beholdere under de fastmonterte grillene.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Klimarådgiveren håper nå folk tar de nye grillene i bruk, og dermed bidrar formiljøet med å redusere forsøplingen – og bidrar til å redusere brannfaren.

I tillegg håper han de nye grillene kan ha en ekstra funksjon gjennom å gjøre oppholdet på Retiro mer sosialt.

– Folk kan samles og ha en hyggelig piknik rundt disse grillene, som står vedsien av benker og bord. I stedet for at folk sier spredt med hver sin lille engangsgrill.

Ole Bertil Tingvoll håper folk kommer og har en sosial grillstund ved de nye grillene på Retiro.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Foreløpig er det kun på Retiro at disse grillene er montert. Kringstadbukta var også vurdert.

– Kringstadbukta er statlig friluftsområde og der er det dermed en annen prosess for midler, i tillegg til at det er en aktiv velforening som har innspill. For å få ut grillene så fort som mulig, valgte vi nå Retiro. Så skal vi jobbe for å få ut griller flere steder i kommunen på sikt.

Det er Molde kommunenes klimamidler som er brukt til innkjøp av grillene.

– Det er viktig at bruk av klimamidlene er synlig for kommunenes innbyggere. Gjennom dette tiltaket får folk se at pengene går direkte til bedre miljø og mindre forsøpling, poengterer Tingvoll.

Begynn å skrive og press Enter for å søke