Friluftsprodukter AS ble etablert av Olaf og Harald Lysdahl i 2005. Mange presseoppslag om og stort fokus på all forsøpling engangsgrillene representerte, ble vår motivasjon for å utvikle stasjonære, miljøvennlige selvbetjeningsgriller (fastgriller) til bruk på badestrender, rasteplasser, møteplasser i skogen og lignende. Flere grillmodeller er etter hvert blitt utviklet i tillegg til benker, benkebord og noen gapahukmodeller. Våre produkter selges kun direkte fra oss, og flere av produktene er designbeskyttet.

Vår målsetting

Vår målsetting er å utvikle, produsere og markedsføre produkter som:

 • tar vare på miljøet
 • bidrar til et bedre friluftsliv for flere målgrupper
 • kan brukes til å skape gode møteplasser for ulike alders- og brukergrupper

Vår kvalitet

Friluftsprodukter AS vil bare markedsføre og levere kvalitetsprodukter. Våre produkter skal:

 • ha et hensiktsmessig og tiltalende design
 • fungere optimalt og være enkle å bruke
 • være konstruert slik at ingen kan skade seg på dem
 • være svært vanskelige å ødelegge eller stjele
 • trenge minimalt vedlikehold (lave drifts- og vedlikeholdskostnader)
 • ha lang levealder
 • være miljøvennlige

Nye produkter

Vårt ønske er å gjøre Friluftsprodukter til et selskap som er en vesentlig aktør i utviklingen av et miljøvennlig friluftsliv, i første rekke i Norge. Det arbeides derfor stadig med å utvikle nye produkter og dette arbeidet er preget av:

 • gode innspill og ønsker fra kunder og potensielle kunder
 • et stort nettverk av friluftsmennesker
 • gode samarbeidspartnere innen konstruksjon og produksjon

Begynn å skrive og press Enter for å søke