Beskrivelse

Hvis det skal legges fast dekke (belegningsstein e.l.) helt inntil grillen, må denne inspeksjonskummen monteres for at man skal kunne få tømt asken (hvert 4.-5. år). Kummen og lokket er av armert betong.

Kontakt oss for et godt pristilbud!