Beskrivelse

Hvis det skal legges fast dekke (belegningsstein e.l.) helt inntil grillen, må denne inspeksjonskummen monteres for at man skal kunne få tømt asken (hvert 4.-5. år). Kummen er av 10 cm. armert betong. Lokken er en 4 cm. tykk tilskåret skiferhelle.

Kontakt oss for et godt pristilbud!

Nedlastninger