Grillkongen 1200K

Grillkongen 1200K passer for grupper fra 15 – 50 personer og har de samme
bruksegenskaper som 1200S.
Det rustikke preget korténstålet gir gjør at mange synes denne passer best ute i
naturen.

Grillen kan monteres med ett eller to avlastningsbord, avstengningsdeksel (hvis det
er fare for gress- eller skogbrann) og inspeksjonskum for asketømming (hvis det skal
legges stein helt inntil grillen).

Gå til produkt

Begynn å skrive og press Enter for å søke